top of page

Mindfulness, Meditation & Självmedkänsla

Skapa ett liv i balans och harmoni

En online kurs från en av  Sveriges mest erfarna mindfulness lärare!

Introduktion till Mindfulness, Meditation & Självmedkänsla

Introduktion till Mindfulness, Meditation & Självmedkänsla

Vill du ge dig förmågan att...

 • Hantera vardagen balanserat med ett lugn, större perspektiv, förståelse, mycket energi och entusiasm?

 • Utveckla din förmåga att hantera både kortsiktigt och långsiktigt stressiga situationer mer effektivt?

 • Höja din smärttröskel för vad du kan hantera i många olika situationer?

 • Förbättra ditt fokus, din motståndskraft och kapacitet att återhämta dig snabbare från utmanande händelser?

 

I den här forskningsbaserade online kursen kommer du i 8 moduler i din egen takt träna upp din förmåga att vara närvarande i ditt liv. Det är en process som kan tillföra oräkneliga djup och tillgångar till din tillvaro, både på en gång och i framtiden.

Kursen bygger på det ursprungliga MBSR kursprogram som grundaren av mindfulness,

Jon Kabat-Zinn, har utvecklat. Utbildningen är huvudsakligen upplevelsebaserad

men innehåller även teoretiska moment.

Vad är mindfulness?

 

Mindfulness är en grundläggande mänsklig egenskap, ett sätt att lära sig att uppmärksamma vad som händer i ditt liv som ger dig en större känsla av koppling till ditt liv på insidan och utåt. Mindfulness är också en övning, en systematisk metod som syftar till att ge klarhet, insikt och förståelse.

För din hälsa är mindfulness ett sätt för dig att komma närmare och lyssna dig själv genom att utforska och förstå samspelet mellan sinne och kropp och mobilisera dina egna inre resurser för att få tillgång till mer energi, växa och läka.

Din kursledare
Heidi Andersen:

 

Hej! Jag heter Hedi .

Jag lärt ut den här Mindfulness kursen till över 3000 deltagare och har själv mediterad och praktiserat mindfulness över 25 år vilket har verkligen förändrat mitt liv!  Även om livet fortfarande har sina svängningar upplever jag nu att det finns verktyg som hjälper mig att ta mig igenom det som är svårt och njuta mer av det som är gott i livet. Meditationen är det lim som håller ihop mig. Det är en ära att kunna undervisa i det jag håller så nära mitt hjärta!

beach1.2.png

Jag är ursprungligen från USA och har haft min verksamhet i Sverige de senaste 20 åren. Jag var en av de första att undervisa i mindfulness (MBSR) här i Sverige. Under de senaste 16 åren har jag medverkat i tv, radio och ett flertal tidningar. Jag har också genomfört ett stort antal föreläsningar på företag, kommuner och på Regeringskansliet. 2009 skrev jag boken Mindfulness för föräldrar på Bonnier Förlag.

De här utbildningarna har jag gått:

 • Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zinn och Saki Santorelli vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical Center (UMASS) samt  MBCT (mindfulness based cognitive therapy) Center for Mindfulness, Bangor University, Wales.

 • Mindfulnessinstruktör i MBSR 8 veckorsprogram och fortsättningskurser.

 • Bachelor of Fine Arts (BFA) från Temple University.

 • Bildterapeut (steg 1) och Mindfulness coach.

 • Transformational Presence Coach, Center for Transformational Presence; New York, USA.

 • Yin och Insight Yoga,  Insight Yoga Institute, Sara Powers, USA

 • Positive Neuroplasticity Professional Course, Rick Hanson PhD,

Jag lever i Stockholm tillsammans med min man och våra fem härliga döttrar.

Kram,

   

hedi-sign.png

Det här innehåller kursen:

 

En webbplattform med 8 kursdelar indelade i moduler innehållande teori, övningar och guidade meditationer. Du har tillgång till kursmaterialet under obegränsad tid och du kan närsomhelst logga in och gå igenom de delar och övningar du vill repetera.

 1. ​Medveten närvaro - Målet med den här kursen är att öka vår närvaro, så att vi kan svara an på och bemöta situationer med fler alternativ istället för att reagera automatiskt. I den här delen får du träna på att kunna styra din uppmärksamhet och att vara närvarande i din kropp.
   

 2. Tolkningar och känslor - Vi tror ofta att det är en situation eller en person som utlöser våra känslor. I själva verket är det situationen/personen plus våra tankar om den, våra tolkningar, som skapar våra känslor. Det gör att vi sällan ser verkligheten som den är. I den här delen får du lära dig att lyssna till dina tankar och tolkningar, för att kunna förhålla dig annorlunda till dem.
   

 3. Emotionell balans - Många av våra beteenden är drivna av att undvika det obehagliga eller hålla fast vid det behagliga. Mindfulness möter känslorna genom närvaro och acceptans, oavsett vad det är för typ av känslor. Här får du träna på att vara närvarande genom att släppa din vanliga strävan och målinriktning.
   

 4. Att leva i nuet - Målet med att öva medveten närvaro är inte avslappning, utan frihet från att att bli indragen i automatiska reaktioner. När vi automatiskt följer våra reaktioner fortsätter vi i gamla spår och är inte närvarande. Med mindfulness kan du upptäcka och använda dig av möjligheten att ta dig ur dem.
   

 5. Stress och Acceptans - Vi klarar av toppar och dalar av stress, men inte utan återhämtning. Staplar vi olika stressmoment på varandra leder det på sikt till ohälsa. Här får du träna på att bemöta stress med närvaro och andningspauser för mer balans, likaså att ha ett accepterande förhållningssätt till dina känslor.
   

 6. Tankar är inte fakta - Vi tror ofta att våra tankar är sanning. När våra tankar blir som fakta blir vi offer för allt som dyker upp i vårt huvud. Vi behöver ge oss själva distans till våra tankar, så att vi inte blir fångna i deras saga. I den här delen får du lära dig olika verktyg för att hantera dina tankar.
   

 7.  Strategier för välbefinnande - Vad vi gör med vår tid kan ha en stor inverkan på vårt välbefinnande. Ofta ägnar vi mer tid åt sådant som dränerar oss på energi, än sådant som ger energi. Genom att vara närvarande kan vi fatta medvetna beslut och öka vårt välbefinnande.
   

 8. Resten av ditt liv - Du har nu förhoppningsvis lärt dig mycket om mindfulness och dig själv. Men att vara medvetet närvarande handlar om mer än dessa åtta veckor, resan är längre och pågående – från ögonblick till ögonblick. 

christina.png

"Kursen var toppen! Jag lärde mig mycket och använder mig av en del verktyg som har hjälpt mig i vardagen, speciellt i stressade situationer då jag kan påminna mig själv om att vara just mindful.

- Christina Gustbée

AppleDevicesMindfulness.png
price-mbsr-trans.png
bottom of page